ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного ярмарку бібліосервісу
«Бібліотека – платформа для самореалізації, РR для громади»

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЯРМАРКУ БІБЛІОСЕРВІСУ:

З ініціативи Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка з 5 березня 2018 р. стартує обласний ярмарок бібліосервісу «Бібліотека – платформа для самореалізації, РR для громади», МЕТОЮ якого є:

  • представлення досвіду бібліотек області у наданні інноваційних бібліотечних послуг, орієнтованих на допомогу користувачам у самореалізації;
  • відображення життя громади та популяризація можливостей її подальшого сталого розвитку, використовуючи бібліотечний ресурсний потенціал.

ЗАВДАННЯ ЯРМАРКУ:

  • розширення репертуару та впровадження сучасних дистанційних та мобільних форм обслуговування користувачів;
  • створення комфортного бібліотечно-інформаційного середовища для творчого розвитку особистості;
  • забезпечення умов активної молодіжної участі в громадському житті місцевих спільнот;
  • підвищення інтересу громад до активного використання комп’ютерних технологій для підтримки місцевого розвитку;
  • формування на базі книгозбірень груп підтримки реформ щодо поширення інформації про адміністративну реформу і місцеві ініціативи;
  • підвищення професійної та творчої майстерності бібліотечних працівників.
Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласної акції
«Бібліотеки – за здоровий спосіб життя»

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АКЦІЇ

З ініціативи ОУНБ ім. І. Франка з квітня 2018 р. стартує обласна акція «Бібліотеки – за здоровий спосіб життя», метою якої є підвищення культури ведення здорового способу життя (далі ЗСЖ) серед мешканців краю формами і методами бібліотечної діяльності.
Завдання обласної акції:
• організувати систему просвітницької діяльності з формування цінності здоров`я і ЗСЖ для всіх мешканців місцевих громад;
• створити центри підтримки ЗСЖ для заохочення розвитку здорових взаємовідносин з оточуючим світом і власною особистістю;
• сприяти збільшенню кількості мешканців громади, які є активними шанувальниками ЗСЖ, розуміють його важливість і можуть допомогти у вирішенні поставлених завдань;
• розвивати та поширювати кращий досвід бібліотек з популяризації ЗСЖ, профілактики асоціальних явищ.

Здоровий спосіб життя передбачає дотримання виконання певних правил, що забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність, духовну рівновагу та здоров’я людини. В основі ЗСЖ лежить індивідуальна система поведінки й звичок кожної окремої людини, що забезпечує їй потрібний рівень життєдіяльності й здорове довголіття; це практичні дії, спрямовані на запобігання захворювань, зміцнення всіх систем організму й поліпшення загального самопочуття людини.

Детальніше

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласної акції
«БІБЛІОТЕКИ ПРОПОНУЮТЬ ВІДВІДАТИ»

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ АКЦІЇ
Враховуючи, що туризм є стратегічним напрямком соціально-економічного розвитку Івано-Франківщини і важливою галуззю рекреаційної інфраструктури краю, ОУНБ ім. І. Франка оголошує серед бібліотек області з квітня до листопада 2018 р. обласну акцію «Бібліотеки пропонують відвідати».
Мета: створення інформаційних продуктів та розширення асортименту послуг, здатних задовольнити туристичні потреби мешканців і гостей краю та представлення їх формами і методами бібліотечної діяльності.
Завдання:
– активне використання бібліотечних ресурсів для популяризації туризму;
– розробка мережі туристично-екскурсійних маршрутів та тематичних екскурсійних програм унікальними ландшафтами, пам`ятками природи, культури, історії та архітектури; висвітлення найпопулярніших туристичних місць району;
– формування активної позиції мешканців місцевих громад у створенні атмосфери гостинності в регіоні.
Наша область славиться курортними місцевостями, туристично-рекреаційними закладами та регіональними фестивалями, етнографічними святами. Інтеграція бібліотек як закладів культури у сферу туризму – перспективний напрям роботи сучасних книгозбірень. Наявність ресурсів та дослідницька робота з вивчення історії, традицій та звичаїв окремого регіону може стати основою для ініціювання і запровадження нових бібліотечних послуг для місцевої громади, гостей та туристів.

Детальніше

Звіт Івано-Франківської МЦБС за 2017 рік

Останні роки в історії України позначено глибокими перетвореннями в усіх сферах суспільно-політичного та економічного життя. Демократизація суспільства, широка інформатизація на основі впровадження новітніх електронних технологій поставили перед усіма суспільними інститутами, зокрема бібліотеками, важливу проблему вибору шляхів їх адаптації до сучасних вимог.

Сьогодні бібліотеки відіграють велику роль у становленні громадянського суспільства. Залучаючи населення до багатьох своїх заходів і акцій, вони сприяють підвищенню соціальної активності людей, формують у них високу громадянську свідомість, допомагають створювати особливий суспільний мікроклімат у регіоні свого впливу. Незаперечна роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору, на бібліотеки покладена важлива місія інформатизації суспільства та підвищення інформаційної культури громадян.

Процес трансформації сучасної бібліотеки під впливом сучасних змін реальний і незвортній. Із розвитком суспільства змінюється і образ бібліотеки, її місія і завдання, адже сучасною бібліотека є тільки тоді, коли вона постійно змінюється, розвивається, цілеспрямовано працює над поліпшенням якості бібліотечних послуг, забезпечує потреби користувачів, що і визначає її майбутні можливості і перспективи розвитку.

Протягом року робота Івано-Франківської МЦБС була зосереджена на обслуговуванні користувачів з урахуванням їх інтересів, забезпеченні вільного доступу до інформації, активізації інформаційної діяльності, підвищенні соціальної ролі книгозбірні та покращенні її матеріально-технічної бази.

Детальніше

Краща книга року 2017

Бібліотеки Івано-Франківської МЦБС провели моніторинг на тему  Художня література: Рейтинг популярності. Що читає молодь у ХХІ столітті”.

В опитуванні взяло участь юнацтво віком від 14 до 29 років. Це учні старших класів, студенти, працююча молодь, безробітні, які є користувачами наших бібліотек. Молоді люди мали можливість висловити свої думки про прочитане, визначити кращі твори.

В опитуванні взяло участь 70 респондентів. Відповідаючи на запитання анкети, художня книга для 25/35% респондентів є засобом навчання, для 20/28%/ – чинником формування національної свідомості, для 55/78%/ – читанням для відпочинку, для 5/7%/ – інші варіанти.

Як показало опитування не вистачає в бібліотеках популярних видань останніх років незалежно від змісту – 50/71%, творів українських письменників – 30/ 43%, світової літератури – 25/35%, художньої – 8/11%. Сьогодні для молоді головне володіти новинками літератури, незалежно від змісту, про які вони дізнаються від друзів, з Інтернету, з рекомендацій вчителів, викладачів.

При виборі художньої книги опитані найчастіше прислухаються до рекомендацій бібліотекарів 33/47%/, до порад друзів, знайомих – 24/34%/. Для 22/31%/ респондентів джерелом інформації є бібліотечні виставки нової літератури, тематичні викладки, списки рекомендованої літератури, 4/5%/ – користуються довідково-бібліографічними матеріалами, 3/4%/ – іншими джерелами.

Детальніше
Top