Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система

biblio14

Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система є культурно-просвітницькою та інформаційною установою, завданням якої є бібліотечно-інформаційне обслуговування населення, що проживає на території м. Івано-Франківська, заснована Івано-Франківською міською радою, є комунальною власністю територіальних громад м. Івано-Франківська та сіл, що перебувають в управлінні Івано-Франківської міської ради.

МЦБС має статус державної установи культури. Головною метою діяльності МЦБС є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи i забезпеченню права читачів та споживачів інформації на якісне i своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування.

Івано-Франківська міська централізована бібліотечна система об’єднує міську центральну бібліотеку та 17 бібліотек-філій (з них дві дитячі бібліотеки). Станом на 01.01.2012 р. книжковий фонд становить 459706 примірників, обслужено 41,5 тис. користувачів, книговидача становить 836 тис., відвідування – 276465, сер. відвідування – 6,7.

В 2011р. по системі пройшла серія майстер-класів по вдосконаленню форм масової роботи – парад талантів «Сорочку мати вишила мені», свято хліба «Хліб золотіє на стеблині» . засідання клубу «Срібні передзвони» – Коли душа натхнення просить, дні відкритих дверей. Це перш за все, реклама бібліотеки, пошук нових партнерів, нетрадиційних джерел комплектування, діяльність публічного центру регіональної інформації.

В 2011р. проведено два загальносистемні дні краєзнавства : до 70-річчя від дня народження Мирослава Аронця  «Все навкруги з поезії почато», до 80-річчя Ярослава Дорошенка «В полум’ї ранків, в росі на калині».

Основними завданнями МЦБС є:

 • задоволення духовних та естетичних запитів громадян;
 • гарантування доступу громадян до всього обсягу накопичених в бібліотеках знань та інформації;
 • виховання громадянина України;
 • формування у суспільстві усвідомлення пріоритету бібліотеки як осередку культури, привернення уваги суспільства до її проблем;
 • виховання в молоді поваги до Конституції України, патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності;
 • створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку;
 • задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • впровадження інноваційних форм та методів по всіх напрямках діяльності бібліотеки;
 • активне входження у ринкові умови життєдіяльності, визначення економічних пріоритетів розвитку;
 • реалізація державних і регіональних програм розвитку бібліотек;
 • поповнення фонду книгами місцевих авторів;
 • налагодження найбільш повного бібліографічного обліку місцевих видань;
 • удосконалення традиційної довідково-бібліографічної та інформаційної діяльності з активним впровадженням сучасних новітніх технологій інформаційно-пошукових систем;
 • досягнення найбільшої повноти, оперативності і комфортності обслуговування користувачів на основі проведення маркетингових і соціологічних досліджень;
 • урізноманітнення форм і методів соціокультурної діяльності задля задоволення інформаційних, культурно-освітніх, професійних, дозвільних інтересів користувачів;
 • удосконалення організаційної структури та подальший розвиток персоналу центральної бібліотеки та бібліотек-філій з метою створення високоінтелектуальної і духовної атмосфери внутрібібліотечного середовища;
 • поєднання спадкоємності кращих традицій бібліотеки та новаторства в усіх сферах її діяльності;
 • сприяння вдосконаленню бібліотечного законодавства, організації та управління бібліотечною справою.

В 2011р. бібліотеки міста розпочали роботу проекту: Відтворимо історію бібліотеки, мета якого – збереження кращих бібліотечних традицій в Івано-Франківській МЦБС, написання історії кожної бібліотеки від часу заснування і до сьогоднішнього дня.

Важливою складовою бібліотечного співробітництва міських і сільських бібліотек є бібліотечне донорство, яке спонукало до створення ще одного проекту «Місто – селу» в рамках якого кращі міські бібліотеки по своїх мікрорайонах закріплені за сільськими бібліотеками. Мета даного проекту – співпраця міських і сільських бібліотек, надання методичної та практичної допомоги, взаємовідвідування , обмін досвідом.

На базі Івано-Франківської МЦБС був проведений обласний семінар для завідуючих методичних і методико-бібліографічних відділів на тему «Методична служба ЦБС: здобутки і перспективи».

Бібліотеки міста здійснюють активну популяризацію літератури, використовуючи при цьому інноваційні форми і методи. Належна увага приділяється індивідуальній роботі з користувачами шляхом вивчення їх читацьких уподобань та запитів, зокрема, читачів з особливими потребами.

Поділіться цим записом в: